top of page

חברת החשמל

IsraelElectric.svg.png

על החברה

חברת החשמל היא חברה ממשלתית וציבורית, המייצרת חשמל ומספקת אותו לכל מגזרי המשק בישראל. פעילותה כוללת ייצור חשמל, הולכה והשנאה של חשמל, חלוקה, אספקה ומכירת החשמל ללקוחות.
החברה פועלת לאספקת חשמל זמין, אמין ובאיכות גבוהה, תוך הקפדה על רמת שירות מובילה ושמירה על עקרונות כלכליים, מסחריים וסביבתיים.

פירוט האתגרים

.

מעניין אתכם.ן? לחצו על האופציה המתאימה

סטודנטים.ות

ארגונים

bottom of page