Real-World Problems
ACT Academic Courses 2021-2022

הפקולטה לעיצוב: ניתן להירשם החל משנה ג'

הקורסים מעניקים 4 נק"ז כקורס טראנס מחלקתי 

מתי הקורסים מתקיימים?

קורסי ACT יתקיימו בסמסטר ב' תשפ"ב (2022)  

בימי שלישי בין השעות 15:00-19:00

מאיזו שנה ניתן להירשם וכמה נקודות זכות הקורסים מעניקים?

הפקולטה להנדסה: ניתן להירשם החל משנה ב'

הקורסים מעניקים 4 נק"ז המחולקות בצורה הבאה:​

2 נ"ז במסגרת קורסי הבחירה הכללים ו-2 נ"ז במסגרת ההתמחויות של תכנית הלימודים במחלקה/ביה"ס או בקורסי בחירה במחלקה/ביה"ס (היכן שקיים)​

קורסי יסוד בעולם היזמות

thumbnail_image001.jpg