top of page

Real-World

PROBLEMS

ACT Academic Courses 2021-2022

ד"ר טל גולדרט & מיכאל קידר

Sustainability and Life Cycle Analysis
קיימות וניתוח מחזור חיים

ד"ר טל גולדרט & מיכאל קידר

Propel: Impact Entrepreneurship
פרופל: מעבדת חשיבה עיצובית רב תחומית ליזמות אימפקט

ד"ר טל גולדרט & מיכאל קידר

Gero-tech lab
גרו-טק לאב

ד"ר טל גולדרט & מיכאל קידר

Design & Engineering Research
in the Medical Domain
מחקר עיצוב והנדסה בעולמות הרפואה

מאיזו שנה ניתן להירשם וכמה נקודות זכות הקורסים מעניקים?

הפקולטה להנדסה: ניתן להירשם החל משנה ב'

הקורסים מעניקים 4 נק"ז המחולקות בצורה הבאה:​

2 נ"ז במסגרת קורסי הבחירה הכללים ו-2 נ"ז במסגרת ההתמחויות של תכנית הלימודים במחלקה/ביה"ס או בקורסי בחירה במחלקה/ביה"ס (היכן שקיים)​.

הפקולטה לעיצוב: ניתן להירשם החל משנה ג'

הקורסים מעניקים 4 נק"ז כקורס טראנס מחלקתי 

מתי הקורסים מתקיימים?

קורסי ACT יתקיימו בסמסטר ב' תשפ"ב (2022)  

בימי שלישי בין השעות 15:00-19:00

קורסי יסוד בעולם היזמות

download_edited_edited.png
bottom of page