• actpart

סדנת סטורי-טלינג מפי יונתן גרופר

בעולמנו, לצד ההזדמנויות, קיימות בעיות משמעותיות ואנחנו בשנקר לוקחים אותן ברצינות!

כך נוסדו להם 4 קורסים תחת הכותרת Real World Problems -

  • מחקר עיצוב והנדסה בעולמות הרפואה של ד"ר מאירה הלוי & גברת מיכל פאוזנר

  • פרופל: מעבדת חשיבה עיצובית רב תחומית ליזמות אימפקט של רבקה שטרנברג & תמר מני

  • קיימות וניתוח מחזור חיים של ד"ר טל גולדרט & מיכאל קידר

  • גרו-טק לאב של קרן אטקין & אסף קרבס


במפגש משותף של הקורסים בחסות ACT, לימד יונתן גרופר על איך לספר את הסיפור שלנו נכון ואיך בונים פיץ' ויזואלי ומנצח. (וגם על איך להצחיק בדרך)51 צפיות0 תגובות