Shenkar Open Innovation  

במסגרת הלימודים, נדרשים הסטודנטים להכין פרויקט גמר לקראת סיום לימודיהם.
בהגשת פרויקט הגמר, כל צוות סטודנטים נדרש להמחיש את יכולתו להתמודד באופן עצמאי עם אתגרי הביצוע של פרויקט מעשי בארגון טכנולוגי, או לביצוע פרויקט מחקרי בתחום לימודם וזאת על ידי ייזום ויישום מתודולוגיות שנרכשו במהלך הלימודים.


מתוך אמונה בשילוב בין האקדמיה לתעשייה, מאפשרת מכללת שנקר לחברות וארגונים להציע נושאים לפרויקט גמר ולמצות את מלוא הפוטנציאל ממימושם באופן יצירתי, מקצועי ואיכותי.  

פרויקט הגמר מאפשר לחברות הן לקדם את צרכיהם ולפתח פתרונות ייעודיים, והן לקחת חלק פעיל בהכשרת דור מהנדסי ומעצבי העתיד.


בתמורה לכך הארגון תומך בסטודנט/ית, מייעץ ומספק לו את האמצעים הנדרשים, משתתף בסקרי תיכון, ומסייע במניעת עיכובים כדי שהסטודנט יוכל לעמוד בלוחות זמנים ולסיים את הפרויקט בהצלחה ובזמן.  

בפרויקטים שמקורם בדרישה של התעשיה ניתנת ללקוח אפשרות לצוות לסטודנט איש מקצוע מהתעשייה אשר ישמש מנחה לפרויקט מטעם החברה. 

על מנת לאפשר לסטודנטים להתמודד באופן מעמיק ומקיף עם האתגר ולהצליח במשימת פרויקט הגמר משך הזמן של הפרויקט הוא בין שנה לשנה וחצי אקדמיות (תלוי מחלקה). 

מעניין אתכם.ן?

סטודנטים.ות

ארגונים